Secara umumnya, manakah yang lebih utama, mengambil rukhsah atau terus dengan hukum asal azimah? Tsabit melalui hadith bahawa Nabi SAW tidak diberi pilihan antara dua perkara, melainkan Baginda akan memilih yang lebih ringan antara keduanya Sebahagian kami berpuasa dan sebahagian lain berbuka
Jika bertujuan untuk perkara yang melibatkan maslahah seperti peperangan dan misi kemanusiaan dan dakwah, lalu bertemu dengan kepayahan akibat puasa, maka lebih afdal baginya untuk berbuka agar dia mendapat tenaga dan kekuatan bagi menyelesaikan misi yang dihajatkan Abdul Karim al-Namlah telah menyenaraikan hujah-hujah bagi pandangan yang mengutamakan azimah dan yang mengutamakan rukhsah: Azimah lebih utama:• Adapun jika puasanya memudaratkannya, maka lebih afdhal untuk dia berbuka

طباعة فتوى

Inilah pandangan yang disebut oleh Syeikh al-Mahalli.

أهمية الرخصة في العبادات
Kemudian Baginda diberitahu bahawa sebahagian sahabat Baginda terus berpuasa, maka Baginda bersabda: Mereka itu orang yang ingkar, mereka itu orang yang ingkar
معنى حديث : إن الله يحب أن تؤتى رخصه ... الحديث
Lihat al-Asybah wa al-Naza'ir, hlm
أشطاري 24
Mereka berpandangan siapa yang ada kekuatan silakan berpuasa, dan itu adalah kebaikan
Setelah meneliti pandangan-pandangan yang adam, beliau berpandangan bahawa sebenarnya tidak boleh untuk menetapkan keutamaan rukhsah dan azimah ke atas satu sama lain secara mutlak, kerana rukhsah merupakan satu keringanan yang disyariatkan oleh Allah SWT disebabkan kesulitan dan masyaqqah yang menimpa hamba-hambaNya Ini kerana tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang masyaqqah kerana mendekatkan diri kepada Allah semuanya bentuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan
Semoga Allah jadikan kita dalam semua urusan mudah, diberkati Allah dan diganjari dengan pahalanya Baginda kemudiannya meminta segelas air, dan mengangkatnya supaya orang lain dapat melihat Baginda minum

إن الله يحب أن أن تؤتى رخصه هل هو حديث يثبت عن النبي عليه السلام

Orang yang berpuasa tidak melihat keburukan dengan orang yang berbuka, dan tidak pula yang berbuka memandang buruk orang yang berpuasa.

20
شرح حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه : الحمد لله
Akhir kalam, kami nukilkan pandangan Imam al-Izz bin Abd al-Salam yang berkata: Jika bertaut dua perbuatan dalam kemuliaan, salah satunya masyaqqah, maka kedua-duanya sama pada pahala kerana kesamaan keduanya pada kesemua kedudukannya
أشطاري 24
Soalan Sewaktu saya bermusafir ketika berpuasa, manakah yang lebih utama, teruskan berpuasa atau mengambil rukhsah berbuka? Hal ini berdasarkan beberapa hadith Baginda SAW, antaranya riwayat daripada Al-Aswad, bahawa Saidatina Aisyah R
ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه اسلام ويب
Riwayat al-Bukhari 1787 dan Muslim 1211 Oleh kerana itu, berdasarkan hadith ini lah Imam al-Zarkasyi menyatakan bahawa amal yang lebih banyak dan melibatkan masyaqqah yang lebih banyak adalah lebih utama berbanding selainnya
Barangsiapa yang mahu maka dia berbuka, dan barangsiapa yang mahu dia berbuka Ini berlaku dalam bulan Ramadhan
Dan mereka juga berpandangan siapa yang berasa lemah kemudian berbuka dan itu juga kebaikan makanya ia akan diberi pahala kerana tanggungan masyaqqah, bukan zat masyaqqah itu

Media

Ia merupakan perkara yang bersifat subjektif dan relatif, serta berbeza-beza timbangannya menurut satu individu dengan individu yang lain.

17
أشطاري 24
Tiada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikannya sebagai kemudahan
ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه اسلام ويب
Dan Engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar itu jika Kamu kehendaki dengan kemudahan
هل هناك تعارض بين قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه ؟
Hadith ini dinilai baik oleh Imam al-Munziri dan Imam Ibn Hajar al-Haithami