ב הוחל בשנת , על פי קריאתו של ה רבי , בלימוד "", בקצב של דף ליום במשך חמישה ימים בשבוע, וימי שישי ושבת מיועדים לחזרה על הנלמד במהלך השבוע רבי מאיר שפירא ערך את הסיום ואמר על הש"ס בדרך ו
בהם: הרב , הרב והרב טענה נוספת, היא כי לימוד של שעה ביום ללא חזרה על הנלמד אינו מעמיק דיו ואינו מאפשר זכירה משמעותית של החומר הנלמד

הדף היומי

אל דאגה, אנחנו מקבלים על כך דיווח אוטומטי ונבדוק זאת.

חדש בפורטל הדף היומי
בירושלים נערך סיום הש"ס ב בהשתתפות של כ-6,000 איש
פורטל הדף היומי
תפוצתו של לימוד זה נפלה בהרבה מזו של הדף היומי הבבלי
פורטל הדף היומי
כובד באמירת פסוקי "" ובסיום האמירה הלחין במקום מרש על פרק זה
למחרת נערך באותו מקום טקס תחילת לימוד המחזור השלישי על ידי הרב כמו כן, בפורטל מתפרסמים חומרי לימוד שלא היו קיימים ברשת עד כה, בהם מאמרים מ, מ, מ ועוד
לפי המסופר בספר תולדותיו של רבי מאיר שפירא, היה חשש להתחיל ליישם את תוכנית "הדף היומי" עד שהתקבלה דחיפה משמעותית ליוזמה מכיוון ה מגור רבי , מהמנהיגים הבולטים של היהדות האורתודוקסית באותם ימים, שהכריז בליל ראש השנה "אני הולך ללמוד דף יומי" הרבי מבויאן-קראקא סיים את הש"ס ואמר הדרן ורבי , ראש הישיבה, התחיל את המחזור החדש

פורטל הדף היומי

כשנה וחצי לאחר מכן החל ב לימוד של עמוד יומי ולא דף.

חדש בפורטל הדף היומי
החל מהמחזור השמיני עברו לחלוקה של 21 דפים
חדש בפורטל הדף היומי
נאומים ודברי ברכה הושמעו על ידי רבי מבויאן למברג, רבי מ ועוד
חדש בפורטל הדף היומי
הרב סיים את הש"ס, והרב אמר