בשנת הצטרפו ניצולי מחברת הנוער "איתנים" לקיבוץ, הוקם ה, ונרכש ה הראשון מהענפים הוותיקים במשק, יציב ורווחי לאורך שנים
שנה מאוחר יותר החלו ברכישת מקלטי למגורי החברים בשנת הצטרף הקיבוץ לתנועת ; וכן, הגיעה קבוצת חניכי "" מ

גן שמואל

המפעל מייצר מכירות של כ-250 מיליון דולר לשנה, הרוב הגדול ליצוא.

22
גן שמואל
בשנת 2007 רכשה החברה את מפעל "גניר", בעל המותג "פרימור" בתמורה לאחוזים מהחברה המאוחדת
גן שמואל
ב- נחנך חדש ושנה מאוחר יותר נפתח מפעל הדפסה למבוגרים והחלו לחבר טלפונים למגורי החברים
נטורפוד
בשנת הצטרפה לקיבוץ קבוצת חלוצים בשם: "בני ישראל" מ
על "הבנימינאים" נמנו , שהייתה מאוחר יותר חברת כנסת ובעלה, שלמה אילן דגש הינו המותג המוביל בארץ בקטגוריות המוצרים ללא גלוטן
המפעל שהיה קרוי עד אז "חרושת שימורים גן שמואל" והתבסס על עבודה עצמית הפך לחברת "גן-שמואל מזון" שיצאה לבורסה, הנפיקה מניות ב- והרחיבה את העסקת השכירים שהפכו בשנות ה-2000 לרוב עובדיה שנה לאחר מכן, הוקם ששימש כחדר האוכל הראשון

נטורפוד

בשנת הוכר גן שמואל כ, בשנות ה-30, עם הגידול במספר החברים הפכה הקבוצה ל ורק בשנת 1935 הצטרף הקיבוץ לתנועת.

27
גן שמואל
יותר ויותר צרכנים שמים כיום דגש מיוחד על תזונה נכונה ובריאה שבאה לידי ביטוי בעליה ברצון לדעת יותר ולקחת אחריות על גופם ובריאותם באמצעות תזונה, ספורט ורפואה משלימה על מנת לחיות טוב יותר, ליהנות מהחיים ולהאריך ימים
נטורפוד
בשנת הצטרפו חברים נוספים מחברת הנוער וכן הצטרפו חניכי השומר הצעיר בתל אביב גדוד "השדה"
גן שמואל
לאחר מכן, הועברו אדמות גן שמואל לידי