הבדיקות הגנטיות נעשות במעבדות גנטיות מוסמכות ולא במקום שבו ניטל הדם לבדיקה כדאי לבני הזוג המשתדכים למסור זה לזה את מספריהם האישיים, כך יוכל כל צד לבדוק ב'דור ישרים' אילו בדיקות נבדק כבר הצד השני; אולם כאמור לא ימסרו בשום תנאי תוצאות הבדיקה, אלא רק תשובה בדבר התאמה או אי-התאמה גנטית של בני הזוג
סל מורחב לא נעשה באופן אוטמטי רק אם הנבדק מבקש, לדור ישרים יש גם אתר הודעה זו נכתבה באמצעות מערכת המשוב לכן כל כך חשוב לא לפסול מכסה רק בגלל שהוא לא מתאים גנטית

בדיקות גנטיות באוכלוסיה החרדית

אם מספר הטלפון אותו השאיר הפונה לא נרשם בזמן הבדיקה, צוות "דור ישרים" יחזור לפונה ויתאם את מתן התשובה.

13
בדיקות גנטיות באוכלוסיה החרדית
אם הם לא היו בודקים את הגנים מראש, היתה נחוצה בדיקה יעודית עבור כל שאילתת שידוך וזה היה מאריך את זמן ההמתנה לתשובה בכל פעם מחדש ואף מגדיל את העלות משמעותית
בדיקות דור ישרים • דור ישרים Doryes
אבל כל זה ספקולציות, איננו צריכים לשער מהי הבעיה המדויקת
בדיקות דור ישרים • דור ישרים Doryes
שיעור הנשאות של המחלה באוכלוסיה בהנחת זיווגים אקראיים לא יפחת משמעותית בדורות הבאים אלא אם יהיו זיווגים בן עדות או עמים
גם בפניה למענה אנושי וגם בפניה במערכת הממוחשבת, התשובה לא תינתן מיידית לכן, למשל, אם הוא יודע שצד אחד אינו נשא - אין צורך לערוך את הבדיקה לגבי הצד השני
פונים בטלפון עם מספרי הבדיקה ותאריכי הלידה למשרד "דור ישרים" כל נבדק ממלא לפני הבדיקה שאלון קצר עם פרטים כגון תאריך לידה, מספרי טלפון וארצות מוצא ומקבל מספר בדיקה ממוחשב

לקראת חתונה

אבל אם מדובר על מחלה שיש לאחד מאלף, תוכל לערבב 30 מנות יחד ועדיין לבדוק שוב רק 1:33.

מקומות הבדיקה • דור ישרים Doryes
אין צורך למסור את שנת הלידה של הנבדק
שיחה:דור ישרים
לארגון יש תשובה חיובית או שלילית לכל מחלה לכל נבדק
כיצד מבקשים התאמה • דור ישרים Doryes
בניגוד לציבור החרדי, שם כל ביטול שידוך מתפרסם במהירות רבה יותר, דווקא בגלל הקהילתיות והקשר החזק בין חברי הקהילה