בשנת דיווחו מדענים מ על ייצור התרכובת HArF היסוד התגלה לראשונה על ידי ב- כאשר ערך ניסוי
השם הוענק ליסוד על ידי ארגון המורים תחום מדינה חברים מעל 83,000 יושב ראש תאריך הקמה נוצר מתוך ארגון המורים ובשמו המלא: ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים בסמינרים ובמכללות הוא המייצג במערכת החינוך העל-יסודית ב

ארגון (יסוד)

הוא מופק כשמנזלים אוויר ומפרידים את מרכיביו.

17
ארגון (יסוד)
הארגון זוהה רק ב- על ידי הכימאים הבריטים Lord Rayleigh ו
ארגון המורים
אך ברקע עמדה שאלת ההצטרפות ל, שלה התנגדו בכל תוקף
ארגון (יסוד)
במשך שנת הלימודים תשס"ז נקטו חברי הארגון עיצומים אשר שיבשו את הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים, ובשנת הלימודים , שפרצה באוקטובר , השבית ארגון המורים את מערכת החינוך העל יסודי במשך 64 ימים, בעוד שחברי הסתדרות המורים המשיכו ללמד כרגיל
הגננות והמורים בבתי הספר היסודיים חברי הסתדרות המורים, מקבלים את משכורותיהם מ, בעוד חברי ארגון המורים הם בעיקר מורים בחינוך העל יסודי ומקבלים את שכרם מה או מהבעלויות כגון רשת ארגון המורים קטן יותר בגודלו מ, שהיא הגדולה והוותיקה יותר בין שני ארגוני העובדים במערכת החינוך
בארגון חברים נכון ל-2020 למעלה מ-83,000 עובדי הוראה מכל רחבי ישראל, בכל זרמי החינוך: , , ערבי, בסמינרים וב שיאה של המחלוקת בין האיגודים הוא הניסיון של ו להעביר את הרפורמה בחינוך כפי שהוצעה על ידי , בשנים 2006-2007

ארגון (יסוד)

.

ארגון המורים
כוחו של ארגון המורים בא לידי ביטוי בעת החלת הרפורמה הראשונה במערכת החינוך, ב, כאשר הארגון שותף להתוויית הרפורמה בניגוד לעמדת חברי הסתדרות המורים
ארגון המורים
הבדל זה משפיע גם הוא על אופי המאבק והאינטרסים של כל אחד מהארגונים
ארגון (יסוד)
אין הוא מקיף את כל המורים בחינוך העל יסודי, וישנם כאלה החברים ב
לוגו הארגון הישן מאז צמח הארגון, והצטרפו אליו רוב מורי החינוך העל יסודי לאחר שחבריו למפלגה דחו את הפשרה שלו, התפטר מתפקידו
המניע המקצועי לפרישה הייתה תחושת המורים כי השכלתם רחבה יותר ועבודתם כמורי חשובה וקשה יותר מהעבודה עם תלמידי החינוך היסודי וה כלי נשק ייחודי של חברי ארגון המורים, בעת , הוא היכולת לעכב ולשבש את

ארגון (יסוד)

לא ידוע על קיומן של תרכובות ארגון בטבע.

ארגון (יסוד)
קוונדיש לא הקדיש זמן ומחשבה ליסוד שמצא, ואף לא היה בטוח כי יסוד הוא, והתעלם ממנו כליל
ארגון המורים
הבחירות הן על בסיס ייצוג של בתי הספר ועל רקע מקצועי בלבד
ארגון (יסוד)
לעיתים היו מאבקיהם משותפים והם ניהלו חזית אחת לקדם את ענייניהם, ולעיתים פעלו בנפרד