רב הורה שיש לקיים קידוש זה בבית הכנסת אף אם אין אורחים באותה השבת , ומנהג זה פרץ והשתרש ברחבי קהילות ישראל
בשולחן ערוך הובאה דעת רוב הראשונים, ולאחריה בשם 'יש אומרים' שיטת הרמב"ם ורש"י לכן, בחגים בודאי שיש לשבת בכל קידוש

קידוש לחג השבועות

כמו כן יש שהחמירו במיץ ענבים המעורב ביין.

11
זמירות לליל שבת
דין זה הוא גם אם הסעודה החלה ביום שישי קודם השבת, ונמשכה לתוך השבת
ערב שבת קודש
קידוש בעמידה או בישיבה
כשחל בשבת מתחילים: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר בָּחַר בָּנוּ מִכָּל עָם וְרוֹמְמָנוּ מִכָּל לָשׁוֹן וְקִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו
החפץ חיים כותב שם בספרו שאם מדבר לשה"ר על הכהן, והוא גינהו בפניו, עובר על 'וקדשתו' לעומת זאת, ראשונים אחרים הכשירו שימוש ביין זה לקידוש, היות שלשיטתם הבישול אף משביח את היין, ופסול יין זה לנסכים קשור לדרישה מקורבנות להיות במצב טבעי, ולא בגלל ירידה באיכותו של היין
מַרְבַדִּים עָשְׂתָה לָּהּ שֵׁשׁ וְאַרְגָּמָן לְבוּשָׁהּ המובן של "סברי מרנן" הוא: בידיעתכם וברשותכם , ומשמעות ביטוי זה הוא הזמנת הסועדים להקשבה לברכה על מנת שיצאו ידי חובת הקידוש על ידי המקדש

קידוש

הקידוש נעשה על ידי מיוחדת הנאמרת לרוב על או , ולחלופין גם על ובקידוש היום גם על.

קידוש
קידוש
ברכה זו חותמת ב'מקדש ישראל והזמנים'
מהו נוסח הברכה לפני ארוחת ליל שבת?
בחלק מקהילות גאורגיה נהוג להוסיף אחרי "סברי מרנן" את המילים : "וחיי ורבנן ורבותי"