תמה המדרש: "מפני מה בכל הכלים כתוב: 'ועשית' בלשון יחיד ובארון כתוב: 'ועשו' בלשון רבים? לנקודה מרכזית זו מכוונים כל ישראל את פניהם ואת ליבם בתפילותיהם, ודווקא בנקודה קדושה זו מוצאים אנו ביטוי בולט לאחדות ישראל ה כותב על מיכל בת שאול שמאותו הרגע ואילך לא היה לה ילדים, אך לפני כן היא ילדה את יתרעם המוזכר המוזכר בספר שמואל פרק ג ובספר כבנה של עגלה, שהוא ככל הנראה שם נוסף למיכל
בתחילת ספר שמואל א' אנו מסופרים אודות נדודי ארון הברית אבל היכן היא קרית יערים כיום? בנוסף, הוא כותב כי דוד לא כעס על ה' אלא על עצמו, ששכח את הצווים הקשורים לנשיאת הארון וגרם בטעות למותו של עוזא

ארון הברית

הם שמו את הארון בעגלה הרתומה לפרות שזה עתה ילדו, כדי לראות כיצד הן תנהגנה.

[עושים נדודי ארון הברית (פרופ' ישראל פינקלשטיין)
דוד שוב מקריב קרבנות, מחלק בשר ולחם לכל אחד מהמשתתפים בתהלוכת ההעלאה וחוזר לביתו
כנסיית גבירתנו של ארון הברית
גני המנזר כנסיית גבירתנו של ארון הברית Notre-Dame de l'Arche d'Alliance היא השוכנת בקצהו הצפון-מערבי של הכפר , והידועה בעיקר בשל פסל נישא על גגה של הניצבים על ארון הברית
ארון הברית וגלגוליו
הארון, אשר נשבה בידי פלשתים לאחר מפלת ישראל בקרב, גורם צרות מהומות בכל מקום אליו הוא מגיע
הוא נישא בידי בני ישראל כאשר הקיפו את חומות יריחו, ועם הכניסה לארץ שיכנו אותו בשילֹה, שהפכה למרכז פולחני ולמקום עלייה לרגל אך חטאי ישראל גרמו שבשמים נגזרה הגזירה שהארון יפול ביד פלישתים, עלי הכהן ימות ומשכן שילה יחרב
ואכן, באמצעות שותפות זו, זכה כל אחד מישראל שיהיה לו חלק ונחלה בתורה, שמשכנה בארון העדות בקרב הראשון ספגו היהודים פגיעה קשה, כארבעת אלפים לוחמים מתו בקרב, ואז הועלה רעיון - להביא את ארון הברית מ אל שדה הקרב, בתקווה שכוחו של הארון יציל אותם

[עושים נדודי ארון הברית (פרופ' ישראל פינקלשטיין)

ואמנם, הפרות עזבו את העגלים ועלו "הלוך וגעה" במסילה הישר לבית שמש היהודית.

29
החזרת ארון הברית לישראל והעלאתו לירושלים
היא הפקידה את המשימה בידיה של ז'וזפין
ארון הברית וגלגוליו
אויפן ארון הברית איז געוועזן די כרובים, וואס איז געווען סטאַטוען אויסגעטשעטש פון צוויי מיט א מענטשנס געזיכט און א קערפער פון א א אדער א מיט 2 פליגלען וואס יעדע איינע איז געווען לאנג 5 איילן אומגעפער 2
[עושים נדודי ארון הברית (פרופ' ישראל פינקלשטיין)
בארון הברית ששבו הבקרב אֶבֶן הָעֶזֶר היו מונחים