לפתח בהם יכולת חשיבה, ביקורתיות, אכפתיות ומעורבות אזרחית מתוך הבנת מורכבות החיים והחברה במדינה תפקידנו לפתח בקרב התלמידים את היכולת לראות את הגוונים, ולעודד שאיפה לחיים משותפים תוך פיתוח זהות אישית, לאומית ואזרחית במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
אלה הם מועדי בגרויות חורף וקיץ 2021: מקצוע בגרות חורף 2021 בגרות קיץ 2021 בגרות באנגלית רביעי וחמישי 10 - 11 בפברואר רביעי וחמישי, 26 - 27 במאי ראשון ורביעי, 1 + 3 בפברואר לנבצרים 1 במרץ רביעי וחמישי, 19 - 20 במאי רביעי, 17 בפברואר שני, 7 ביוני בגרות בספרות שני, 15 בפברואר שלישי, 15 ביוני בגרות בהבעה עברית שלישי, 23 בפברואר חמישי, 3 ביוני בגרות בהיסטוריה שלישי, 16 בפברואר חמישי, 17 ביוני בגרות באזרחות חמישי, 18 בפברואר שני, 14 ביוני בחינות חורף — הזדמנות גדולה בחינה במועדי חורף עשויה להפחית באופן משמעותי את הלחץ הנוצר מעומס הבחינות במועדי הקיץ, וכך לשפר מאוד את סיכויי ההצלחה בכלל הבגרויות הבחינות במועד זה מתקיימות בדרך כלל בחודשים מאי-יולי

משולחן אזרחות

תעודת בגרות מלאה היא תנאי חובה במרבית, מוסדות הלימוד, לצורך קבלה ללימודים אקדמיים והיא אף מועילה בפני עצמה לפתיחת דלתות בעתיד.

לוח בגרויות 2021
תעודת הבגרות — ובהתאם אליה — בחינות הבגרות — כוללות מינימום של 21 יחידות לימוד במקצועות שונים על פי הנקבע במשרד החינוך
משולחן אזרחות
רוצים לדעת כמה קיבלתם בבגרות? התלמידים שהצטיינו בעבודתם זכו לביקור בצ'כיה
לוח בגרויות 2021
מצורף קישור לפורטל עובדי הוראה בו מפורטים
כאשר בודקים את תאריכי הבחינות, חשוב לשים לב למועדים המיוחדים לנבחנים מקצועות שלא ניתן להיבחן בהם במועדי החורף הם מקצועות הבחירה המורחבים כמו , מדעי המחשב, כלכלה, פסיכולוגיה וכדומה
על כן איני מוכנה לוותר על שום חלק מעמי פרויקט "צמח" הינו יוזמה של מדינת ישראל ומיושם באופן הדדי בצ'כיה ובישראל

משולחן אזרחות

מוצעות כאן מגוון נקודות לתצפית שיעור, להתבוננות ולשיחה קצרה משותפת בתום השיעור הוראה היא פעולה הנעשית בתוך הקשר מסוים, לכן ברור שלא ניתן בתצפית שיעור בודד לראות את מכלול כישורי המורה.

4
משולחן אזרחות
שבעה עד עשרה תלמידים צ'כים שהצטיינו בעבודתם זוכים לביקור בישראל למשך שבוע
לוח בגרויות 2021
מקצועות הבחירה משתנים בין הנבחנים האינטרניים — אלו שלומדים במוסדות פנימיים של משרד החינוך, והאקסטרניים — אלו הלומדים במרכזי לימוד חיצוניים-פרטיים שאינם במסגרת הלימודים מטעמו של משרד החינוך
משולחן אזרחות
מאחר ומדובר בכמות לא קטנה של בחינות, מומלץ לתכנן כראוי ובמידת הצורך לפרוש את מועדי הבחינות גם לחורף וגם לקיץ כדי להקטין את העומס