נולד בליטא, קיבל חינוך דתי ויצא ללמוד באוניברסיטה במוסקבה מ־1949 עד 1952 ניצח על הקמתם של מאות יישובים חדשים — כראש מחלקת ההתיישבות בסוכנות — שנועדו לקליטת מאות אלפי עולים שנהרו ארצה
בהיותו כבן 23 או 25 עבר לגרנדה בפרוץ מלחמת העולם הראשונה גורש מהארץ והיה רקדן בלט באודסה

מיקוד (ספרות)

נולד בקורדובה ושימש בה כקאדי ב־1171; החזיק במשרה דומה גם בערים אחרות.

15
מיקוד (ספרות)
אזרחות כבוד של תל־אביב הוענקה לו ב־1933
מיקוד (ספרות)
מרתקים במיוחד המיתוסים הספרותיים שהתגלו במקום
רחוב כסלו, אשדוד
רבי אלעזר בן שמעון אמר עליו: "כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי באגדה, עשה אוזנך כאפרכסת" חולין פט
נולד בגרמניה, ועלה לארץ־ישראל ב־1934 שנים אחדות נדד ברוסיה, באירופה ובאמריקה הדרומית, וב־1924 עלה לארץ־ישראל ועבד בעיריית תל־אביב
כתב ספר בשם לשונות היהודים ומחקרים על פולקלור יהודי ועל הומור יהודי מאז תש"ח-1948 היום החמישי בו הוא חג העצמאות, מפני שביום זה בתש"ח 14 במאי 1948 הוכרזה מדינת ישראל העצמאית

מיקוד אוטומטי

מגרמניה היגר לבריטניה ב־1933 ולארצות־ הברית ב־1940; בשנותיו האחרונות התגורר בתל־אביב ותמך בהשתלבות מפלגתו במערכי השלטון.

רחוב כסלו, אשדוד
חתן פרס ישראל ללשון לשנת תשל"ח־1978
רחוב כסלו, אשדוד
נאבק כל ימיו בפרושים, חכמי הדת, אבל על ערש דווי יעץ לשלומציון, רעייתו, להשלים עמם
מיקוד כתובת תל אביב
בקרב שהתפתח בין אנשי שאול ואנשי דוד הרג אבנר את , אחיהם של ו גיבורי דוד