העובדה הזו שקולה ל של אוקלידס כיתה: ח נושא השיעור בגיאומטריה: משולש שווה שוקיים וקווים מיוחדים בו
זוויותיו הן 108, 36, 36 או 72, 72, 36

[הוכחה]6. במשולש שווה שוקיים , חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים.

כלומר AE הוא גובה משותף לשני משולשים.

[הוכחה]6. במשולש שווה שוקיים , חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים.
במשולש שווה-שוקיים, התיכון לבסיס, הגובה לבסיס, האנך האמצעי לבסיס וחוצה זווית הראש מתלכדים לקטע אחד
זוויות במשולש שווה שוקיים
משולש
כימות של כלל זה ניתן למצוא ב
שתי זוויות הבסיס משלימות את זוויות הראש ל 180 מעלות
בתמונה מצוירת בחירה של חלק כזה ומצוינים סוגי המשולשים שנקודות שונות מייצגות פעילות זו היא הכנה לפעילות הבאה בה יבחנו את שלושת הקטעים במשולש שווה שוקיים

משפט חוצה הזווית במשולש

חשבו את אורך צלע הריבוע.

10
זוויות במשולש שווה שוקיים
כלומר, נגיד שכפי שאתה רוצה ללא המשפטים - אז נתון לי משולש שווה שוקיים, אני מותח קו מראשו לבסיסו
משולש
משולש
אמנם מדובר על דקויות אבל זה משהו אחר לגמרי