המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת הווה אומר, דין תקופת חופשה שהיא מעבר ל- 14 השבועות כדין חופשה ללא תשלום על כל המשתמע מכך
השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה או להיעדרות לטענת המבוטחת, נמסר לה במוקד הטלפוני של המוסד לביטוח הלאומי להלן: " המל"ל" כי תהיה זכאית לדמי אבטלה לאחר 90 הימים הראשונים, וכי עליה להתייצב בלשכת התעסוקה

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה (זכות)

לכן, לעובד נשמר ותק העבודה שנצבר לו לפני יציאתו לחל"ת לצורך חישוב זכויותיו התלויות בוותק, אך הוא אינו צובר ותק חדש בתקופת החופשה ללא תשלום.

25
דמי אבטלה לנשים לאחר לידה
לאור האמור, מומלץ לעובדת שהחליטה על התפטרותה, להודיע על התפטרותה לפני תחילת חופשת הלידה, כך שמיד עם גמר הזכאות של חופשת הלידה תהיה זכאית לתבוע דמי אבטלה, בכפוף להתייצבותה בלשכת התעסוקה והתנאים הרלוונטיים לזכאות לגמלה
חופשה ללא תשלום (זכות)
מחלה במהלך חופשה ללא תשלום שאלה: שלומית סיכמה עם מעסיקה על יציאת לחופשה ללא תשלום לתקופה של 3 חודשים
מחלה במהלך חופשה ללא תשלום
העובדים יחזרו לצבור את הוותק מיד עם שובם מהחל"ת
ביטוח אבטלה נועד להגן על שכירים שהעסקתם חדלה, הפכו למובטלים ולא מצאו עבודה אחרת העובד יהיה זכאי לתשלום דמי ההבראה עבור תקופה זו לאחר חזרתו לעבודה
דוגמה להטבות נלוות שהמעסיק רשאי לשלול מהעובד השוהה בחל"ת, אלא אם הוסכם אחרת: שי לחג, שימוש ברכב חברה, שימוש בפלאפון חברה, שימוש במחשב נייד של החברה בנוסף, הוא ינכה ממשכורת חודש מרץ את דמי הביטוח הרגילים מהשכר

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה (זכות)

לא המחלה היא שמונעת ממנו לבצע עבודתו, אלא עצם היותו בחל"ת, ועל כן הוא לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה בעבור ימים שבהם היה חולה במהלך תקופת החל"ת.

מחלה במהלך חופשה ללא תשלום
שימוש במירכאות " " - חיפוש מדויק ממוקד
תשלום דמי ביטוח לעובדות השוהות בחופשה ללא תשלום
מחלה במהלך חופשה ללא תשלום
החופשה אינה בתשלום ואינה "נכפית" על העובדת