ההסבר שהורוביץ מציג נשמע מוזר לפני כן היו לאופוזיציה חיים קלים יותר: היא הייתה מפילה ממשלה, בוחרת מועמד להרכבת ממשלה, ורק אז היו נפתחים מגעים קואליציוניים
טרם מינויו, עליו לקבל את הסכמת הדומה למינוי אשר עורכת הצבעה למינוי ראש הממשלה בפועל, המינוי משקף את תוצאות הבחירות לפרלמנט, ונעשה לאחר התייעצויות עם ראשי הסיעות הגדולות ואישי ציבור נוספים

ראש ממשלת איראן

אם הצבעת האמון לא עוברת, דבר זה יוביל להתפטרות של הממשלה.

ראש ממשלת ישראל
כוחם של השרים האלו היה נתון לגחמותיהם של המלכים והמלכות אותם שירתו
ראש ממשלת ישראל
ראש הממשלה מפוטר על ידי הנשיא בלבד
ראש ממשלת ישראל
ראש הממשלה מכהן במשך שש שנים, ומתוקף החוק עליו להגיש את עם בחירת נשיא חדש לתפקיד, אולם הוא יכול להתמנות מחדש ואין מגבלה על מספר הקדנציות שראש הממשלה יכול להתמנות אליהן
סעיף 28 מקשה על הפלת הממשלה בעוד דרך: אין סתם "אי-אמון", יש רק הבעת אמון בממשלה אחרת לטובת אלה מכם שהלכו לאיבוד, כמונו, קראנו את לשון החוק
התיקון חל על ראש הממשלה נתניהו החל מ-1 בינואר 2018 ועל ראשי הממשלה שיבואו אחריו לאחר תקופה זו, רואים את רה"מ כ"נבצר קבע" מלמלא את תפקידו, ואת הממשלה כאילו התפטרה וכממשלת מעבר, דבר המחייב במקרה זה, או במקרה של פטירתו או הרשעתו בדין של רה"מ , הצבעת ממשלה על אחד משריה ממלא מקום ראש הממשלה או שר אחר, ובלבד שיהיה גם ח"כ וגם חבר סיעתו של רה"מ לכהן כראש הממשלה בפועל

ראש ממשלת ישראל

במערכת זו ראש הממשלה הוא לרוב חבר הפרלמנט, ומצפים ממנו להעביר חוקים והחלטות ממשלה ב.

14
ראשי ממשלות ישראל
ב- מונה שוב ולדימיר פוטין לראש ממשלה, הפעם כשהוא נהנה מפופולריות רבה
מי שאומר שאין חופש פולחן בהר הבית לא ראוי להיות ראש ממשלה
בתיקון ל נקבע שראש הממשלה ושאיריו ייזכו לפטור מ לתשלומים והטבות מהמדינה, שאינם או , בדומה לפטור הניתן ל
ראש ממשלת ישראל החלופי
הכנסת רשאית במקרה כזה להציע לנשיא המדינה, בתוך 21 יום, מועמד חלופי לראשות הממשלה מבין חברי הכנסת למעט ראש הממשלה המתפטר , ובכך לבטל את פיזור הכנסת ולהתחיל בהרכבת ממשלה חדשה