מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו מסמכים חשובים להורדה מימוש זכויות עובדים שכירים ועצמאים מקסימום נטו למשכורת שלך דואר אלקטרוני - שליחת פניה פירושה שהגולש מסכים לקבל מייל חוזר מהאתר בנושא הפניה בשליחת המייל אני מאשר לאתר לשלוח לי תשובה בנושאי התוכן של הפנייה המידע שמסר על ידי הפונה לא ישמש כמאגר מידע והפרטים לא יועברו לצדדים שלישיים
עובד שנדרש להימצא ב לפני ה-29 ההשתתפות בהלוויה כפופה לאישור מראש של משרד הבריאות ותתבצע באמצעות נסיעה ושהייה באמבולנס לאורך כל ההלוויה

הנחיות לשוהים בבידוד ביתי

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

שאלות ותשובות בנושא בידוד
ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד נוסח ההצהרה מצורף כנספח למסמך זה
קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה
ההסדר ימשיך כברירת מחדל, אך המעסיק יהיה רשאי להודיע לעובד שהוא לא ישלם את ההסדר המיטיב מלבד בשירות המדינה בו מחוייב המעסיק לשלם על יום המחלה הראשון
שאלות ותשובות בנושא בידוד
אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו
החוק חל באופן רטרואקטיבי החל מיום 29 הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט
יש לשים לב לתקופות אבטלה ולדרוש החזרים מהירים מביטוח לאומי בגין דמי אבטלה או העלאת קיצבאות ביטוח לאומי בגין אי השתכרות דיסריגאד הורדת אישורים בסוף העמוד אישור מחלה קורונה בידוד החזרי מס תעודת מחלה משרד הבריאות לשוהים בבידוד להורדה תעודת מחלה משרד הבריאות המקנה 14 ימי מחלה נוספים בנוסף ל 18 ימי מחלה לפי חוק ימי מחלה

הנחיות לשוהים בבידוד ביתי

השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין.

21
טופס דיווח עצמאי לבידוד ביתי ותעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד ביתי
חשוב לעקוב אחר ציות המעסיקים להנחיות משרד הבריאות הנחיות קורונה ולבצע בדיקה של תלוש השכר שלכם
הקלות בבידוד או ביטולו
כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל
הקלות בבידוד או ביטולו
קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה לרגל המצב פרסם משרד הבריאות הוראת שעה בנושא קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה והנחיות לעובדים ולמעסיקים