לפי התיאור בבית זה, ניתן להבין שהזוג חי בהרמוניה מושלמת- הם למדו לתאם את עצמם זה לזו במהלך השנים, אך מצד שני חסרה כאן התשוקה והחום האמיתיים, ובמילים אחרות חסרה האהבה יונה הוא היפוכו של אברהם: הוא אינו מבקש בעד אנשי נינוה ואף בורח משליחותו, כלומר מן הצורך לבטא את הגורל הצפוי לנינוה, מפחד פן ישובו מחטאיהם ויינצלו
לאחר המצאת הדפוס צורת החזרות השתנתה, והיא היום מותאמת לטקסטים נדפסים, בכל צורה של דפוס מספר "יודע- כל"- מספר המתייחס אל העולם המסופר שלו כאל עולם בדוי

מבוא לספר יונה : אמצעים ספרותיים בספר

בעיות והיסוסים באים לידי ביטוי בסימני שאלה? חרוז מבריח — חרוז אחיד המופיע בסיומי הבתים בשירת ימי הביניים ומלכד אותם יחד כמו בריח יוצר שיר שווה חרוז.

30
סיכומים בספרות
תיאור הרוצחים הנאצים במלים: "מדים, מגפיים" הוא מעין קוד להופעה החיצונית שלהם
אמצעים אמנותיים בשיר 'כנרת' / רחל
אקרוסטירון — קישוט לשוני בשירה בעיקר בפיוטי ימה"ב שכל אחד מצלעותיו או בתיו מתחיל באחת מאותיות א"ב א,ב,ג
אמצעים ספרותיים ביצירה
עניינה של המיטונימיה להחליף מושג אחד במושג שני קרוב כדי להגביר את הרושם ולעורר את דמיונו של הקורא "ציון" במקום א"י, "אדום" במקום נצרות וכו'
המשורר יוצא באופן הדרגתי מחדר המיטות אל חלל הבית, ומשם החוצה, אל הסערה והרוח שבחוץ מוסריותו של הגיבור הטראגי גבוהה מאד
הברוש שבבית השני הופך למהות מופשטת — עץ מקושט בעגילים הוא מלך, או בן מלך, או שהוא שייך באופן כלשהו לחצר המלוכה או לבית המלוכה

הבנה והבעה : אמצעים רטוריים

הוא מעיד על כיוון התנועה של יד האמן ועל עצמתה.

5
מבוא לספר יונה : אמצעים ספרותיים בספר
פער רב בין דיבורים רבים להיעדר עשייה
סיכומים בספרות
האם זוהי הרוח של הנער המוזכר בבית השלישי או הבן שלה המוזכר בבית החמישי? שילוב בין שני חושים הקול והמגע
אמצעים ומונחים ספרותיים
מאבק נצחי סמוי, סטטי בעיקרו, מתנהל בין הירח לבין הברוש