עם קבלת אישור על ידי חברות האשראי, תישלח למזמינה הודעה מתאימה על אישור העסקה החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמינה
מוצרים אשר נרכשו במבצע לא יינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה בפריט אחר, או זיכוי לרכישה באתר, ללא הגבלת תוקף פרטי ההזמנה אותם הזינה המזמינה בטופס ההזמנה והרישום של העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולה

חולצות נשים אונליין

המחיר המחייב את המזמינה יהיה המחיר שהופיע ביום ביצוע ההזמנה.

29
חולצות נשים
במידה והמוצר הוחזר שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, המזמינה לא תזוכה, לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי
חולצות נשים
זיכוי כספי יינתן על פי החוק
חולצות נשים
מקרה בו והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, החברה תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהיה כל טענה בקשר לכך, והכל בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המזמינה, לחילופין החברה תבטל את החיוב הרלוונטי במידה ובוצע
בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, מבצעים, חידושים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, כמשמעות הדברים בסעיף 30א כותרות הפרקים בתקנון זו הן לשם נוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון
תצטרכי רק צריך למלא כמה פרטיים הכרחיים כמו שם כתובת טלפון ואימייל, כדי לבצע את ההזמנות במהירות ובקלות! החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם במידה ובעת ביצוע ההזמנה המזמינה תמסור פרטים שגויים החברה זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה; אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; אם ישנו חוב כספי להחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

חולצות נשים אונליין

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.

7
חולצות נשים אונליין
עם זאת, מובהר, כי החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני המזמינה תמונות מדויקות ככל האפשר המשקפות את המוצרים המוצעים למכירה באתר
חולצות נשים אונליין
עם זאת, יודגש כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, ויש בו רק כדי להעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באמצעות האתר אצל החברה
חולצות נשים
החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שתעשה המזמינה או מי שהייתה הנמענת של המשלוח, שלא בהתאם להוראות היצרן או החברה לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בבגד