במערכות המידע, המשמשות את המוקד, בוצעו שיפורים ושדרוגים רבים בשיתוף אגף מערכות מידע זאת במקביל לדאגה לשלומם, בטיחותם והתפתחותם התקינה של הילדים המשולבים במסגרות המוכרות: מעונות יום, משפחתונים וצהרונים
הצעת חוק הפיקוח ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התש "ע - 2010 שהגיש שר התעשייה, המסחר והתעסוקה על-פי החלטת הממשלה, דרגה זו תינתן עד לשנת הלימודים תשפ"ג כולל

האגף למעונות יום ומשפחתונים (גורם ממשל)

כדי לתת מענה ל שהן אמהות לילדים בגיל הרך, ארגוני נשים פעלו במהלך השנים להקמת מעונות יום.

14
דרגות השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים (מושג)
מונה מנהל תחום מוקד, עובד המשרד במשרה מלאה, הנותן ליווי שוטף הדרכה ובקרה של המוקד לשירותי מידע להורים בקליטת ילדים לשנת תשע "ד ולקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשע "ה
טפסים להגשה למשרד העבודה והרווחה, 2020
באתר משרד העבודה והרווחה לשעבר התמ"ת
משפחתון בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)
במקרה זה יחויבו ההורים לשלם דמי החזקה באופן יחסי לימים בהם שהה הילד במסגרת
למידע נוסף ראו ב משפחתון הנמצא בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוא מסגרת טיפולית חינוכית לקבוצה של עד 5 תינוקות או פעוטות בגילי 3 חודשים עד 3 שנים, הפועלת בביתה של המטפלת בפיקוח ובהנחייה של רכזת המשפחתונים ברשות המקומית פעוטות עם צרכים מיוחדים עשויים במעונות היום שבפיקוח באמצעות
שהות הילדים במסגרות המוכרות מסובסדת על ידי האגף, בהתאם למבחני תמיכה המבטאים את הצורך בעידוד האמהות וההורים העצמאיים להשתלב בשוק העבודה תוך צמצום אי השוויון סמכויות המשרד מוגדרות ב ובתקנות

מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

כך זכו הורים רבים בסבסוד הורים לומדים רבים ובכלל זה סטודנטיות לרפואה, סיעוד, תואר שלישי ועוד.

24
האגף למעונות יום ומשפחתונים (גורם ממשל)
יש לציין, כי שירות זה מאפשר לייעל את תהליך הרישום של הילדים למעונות, למשפחתונים ולצהרונים
האגף למעונות יום ומשפחתונים (גורם ממשל)
הדרגה הסופית שעל פיה תשלם למשפחתון, תהיה דרגה 6
משפחתון בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)
הורים העונים על קריטריונים שונים, עשויים להיות זכאים להשתתפות של המשרד בתשלום עבור ו הנמצאים בפיקוחו