יצא דפוס צילום ב בהוספת מפתחות שנערכו על ידי ישראל קלפהולץ, ונוסף בירושלים שבו נוספו גם חידושים ותשובות בסוף יצא גם בדפוסי צילום ב ; ובהוצאת "יהדות",
הניגון מביע את האהבה העצומה והעמוקה בין קודשא בריך הוא לישראל נכמרו רחמי עליך והעידותי לפני פמליה של מעלה, שאתה אינך רופא כלל, ומיד הוציאו אותך מן הגזירה

יהושע שפירא

רבים מהתלמידים ניסו לתרץ את הקושייה, אך לא הצליחו.

23
יהושע יצחק שפירא
משיחותיו ואמרותיו של ר' אייזל חריף
השיר החדש של הרב יהושע שפירא
רבי יהושע'לי האט נאך אריינגעכאפט צו לערנען יונגערהייט פון זיין זיידן דער , אויך געפינט מען א פון זיין עלטער זיידן דער צו אים
יהושע יצחק שפירא
יצאו שני דפוסי צילום בירושלים תשכ"ט וברוקלין תשנ"ו יחד עם "עצת יהושע" ו"מרבה תבונה", כשבברוקלין נוספו 25 עמ' שבהם מפתח חדש
מעשים רבים מסופרים עליו בהקשר זה און צו זיין מוטער מרת שרה, א טאכטער הרב , רב אין
וקשה: היה לו לכתוב "אות ומופת", ולא "אות או מופת" בירושלים יצא דפוס צילום ראשון בשני כרכים זרעים-מועד ונשים-נזיקין , ובירושלים יצא דפוס צילום בידי זלמן שפירא

הרב יהושע שפירא Archives

.

19
יהושע יצחק שפירא
אז אמר לו ר' אייזל חריף שאותו הוא יקח כחתן לבתו בזכות אהבת התורה שבו
יהושע יצחק שפירא
החזיר להם רבי אייזל: 'כך נאה לי וכך נאה לו'
השיר החדש של הרב יהושע שפירא
הרב שפירא לימד את הניגון בהתוועדות יום העצמאות בישיבה, ולקראת ל"ג בעומר
הרב יוסף שלופר למד ב אצל , ור' אייזל חריף הגיע בתקופה שלמד שם למצוא בה חתן לבתו בירושלים יצא דפוס צילום יחד עם "מרבה עצה" ו"מרבה תבונה", וכך גם בברוקלין בתוספת 24 עמ' שבהם מפתח חדש
רבי יהושע'לי איז געווען רב אין און אין יאר ה'תרמ"ה האט מעו אים אויפגענומען אלס יונגער רב אין , נאך דעם האט רבי יהושע'לי זיך באזעצט אין , און מיט דעם איינשטימונג פון זיין פאטער האט ער אנגעהויבן פראוון דארט רעביסטעווע הספר כולל מפות וצילומים ונספחים שונים, ובהם לוחות של צאצאי ר' אייזל חריף עד היום

השיר החדש של הרב יהושע שפירא

מילות השיר: "אמר רבי יהודה, אלמלי הוו ידעין בני נשא רחימותא דרחים קב"ה לישראל, הוו שאגין ככפיריא למרדף אבתריה" אם בני אדם היו יודעים מה האהבה הגדולה שהקב"ה אוהב את ישראל, היו שואגים כבני אריות לרדוף אחריו ולהידבק בו".

11
הרב יהושע שפירא Archives
כולל מאמרים בעניינים שונים על כל , ואמרות חריפות ושיחות של רבנים מותאמות לכל עניין
יהושע יצחק שפירא
נכדו, זלמן שפירא בן יחיאל , הביא את החיבור לבית הדפוס בדפוסי הצילום
השיר החדש של הרב יהושע שפירא
כתוב בתורה: "כי יקום מקרבך נביא או חולם חלום, ונתן לך אות או מופת"