אתר "כל זכות" מופעל ע"י האתר פונה לנשים וגברים כאחד המלגה תועבר לחשבון הזכאים במהלך חודש אוגוסט שבסיום שנת ביצוע הפרויקט
השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד - יש לעיין ניתן לחדש רישיון רכב גם באמצעות

תעודת משרת מילואים פעיל (זכות)

קיצור מועד קבלת רישיון מקצועי חייל מילואים כאמור, זכאי לקיצור מועד קבלת רישיון מקצועי מ-6 חודשים לחודשיים.

5
הטבות משרת מילואים פעיל: כל ההטבות שמגיעות לחיילי מילואים מהמדינה
גם כאשר העובדים לא עובדי מדינה מכרז פומבי למשל
הנחה לחיילי מילואים באגרת רישוי רכב שנתית (טסט) (זכות)
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד
אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי (זכות)
במידה והחייל לא קיבל את ההנחה באגרת הרישוי, לרבות כתוצאה מנזק שאירע לרכב בו הוא זכאי להנחה, כמו תאונה, אובדן גמור וכדומה, יש לפנות למוקד המילואים
הטבות משרת מילואים פעיל משרתי מילואים פעילים זכאים להטבות אלו, בהתאם למשרד ממשלתי: 1 המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב
תעודה זו ניתנת לחייל מילואים בתנאי שהוא שירת לפחות 20 ימי שירות מילואים פעילים מצטברים, בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהם הנחה אגרות טייס משרת מילואים פעיל זכאי לקבל הנחה של 25% באגרות טייס

תעודת משרת מילואים פעיל (זכות)

.

12
הטבות משרת מילואים פעיל: כל ההטבות שמגיעות לחיילי מילואים מהמדינה
אפשר לבצע שינויים במספרי הרכב לצורך קבלת הזיכוי על רכב אחר, יש לפנות באופן מקוון
הנחה לחיילי מילואים באגרת רישוי רכב שנתית (טסט) (זכות)
אם לא ניתנה הנחה, ניתן אותה על ידי הצגת תעודת משרת מילואים פעיל
אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי (זכות)
ההטבות השונות בכתבה זו מגיעות על ידי הגופים הממשלתיים השונים והן ניתנות רק למילומימניקים פעילים
בנוסף לכך, אם חייל המילואים היה זכאי למעמד "משרת מילואים פעיל" לפחות במשך 6 שנים במצטבר, הוא ייחשב "משרת מילואים פעיל שש שנתי" ויהיה זכאי להטבות נוספות אם יש יותר מרכב אחד, ההטבה תינתן לרכב הראשון הזכאי לחידוש, יום תחילה לחישוב הרכב הראשון הוא 1
אישור יינתן עד 6 שנים מהיציאה לפטור משירות הביטחון הטבות אלו נועדו לטובת מן הערכה והוקרה לשירותו של מילואימניק ולמשפחתו

הנחה לחיילי מילואים באגרת רישוי רכב שנתית (טסט) (זכות)

אין בסיוע משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

2
תעודת משרת מילואים פעיל (זכות)
למידע נוסף, ראו ב תעודת משרת מילואים פעיל מוענקת לחיילי המילואים המבצעים מילואים באופן פעיל במטרה להוקיר את שירותם ולייחדם, הן במישור האזרחי והן במישור הצבאי
תעודת משרת מילואים פעיל (זכות)
חייל מילואים רשאי לקבל החזר על כך
תעודת משרת מילואים פעיל (זכות)
חייל המילואים יוכל לממש את ההטבות הבאות בתנאי שתאריך המימוש שלהן נמצא בטווח הזכאות של החייל