יומן שבו נציין בכל יום לפחות שניים או שלושה דברים שעליהם אנחנו אסירי תודה כאן יש לשוב ולהבהיר כי המשמעות האמיתית של הסליחה על פי תפיסתו של סליגמן היא שחרור מכבלי העבר
אנחנו ממש מחליפים את כוחנו שלנו בזה של השם להודות — על הפסיכולוגיה של הכרת תודה

תפילת מודה אני

באתר, תחת הכותרת "לעצור בזמן" תוכלו לקרוא סיפורים איומים על דברים שההתמכרות גרמה לאנשים שונים, כמו סיפורו של האיש הדתי שחייו נהרסו והוא נשלח לכלא על כך שדיבר בצ'אט עם קטינים; או על הרוצחים הסדרתיים שהאשימו את ההתמכרות לתאווה בכל המעשים האיומים שעשו; והסיפורים הקשים על גירושין והסבל של נשות המכורים.

תפילה למתחילים
וכמו שאומרים, ככל שמזינים את זה פחות, כך זקוקים לזה פחות
תפילת מודה אני
דברים בסיסיים כמו כנות קפדנית בכל מעשינו, ביטחון בהשם, ענווה אמיתית ורצון אמיתי לתקן את הדורש תיקון מול אלה שפגענו בהם ולהפקיד את רצוננו בידי השם
תפילת מודה אני ומשמעותה
ובשל אופי ההתמכרות, איננו יכולים לצאת מהמעגל על ידי מחשבות, אלא רק על ידי פעולות שישנו את דפוסי החשיבה שלנו
ברגע שיצאנו לדרך, כמעט בלתי אפשרי להפסיק אוחזר מתוך: בן שחר, טל 2007
מובן שהחיבור לא התקבל באהדה גדולה ראשית, סליגמן ממליץ לנתח ולהבין את מה שקרה

מודה אני לפניך

זוהי הגישה לחיים המוצגת בקריאת שמע עצמה.

17
מודה אני לפניך
אנחנו יודעים על מאות מכורים צעירים שהשתחררו מההתמכרות הזאת
מודה אני לפניך
למעשה, במקומות שבהם קיים איום פוטנציאלי על השקט הנפשי
תפילת מודה אני
זו שאלה, שעל אף פשטותה, תמיד מעוררת צחוקים נבוכים בקבוצות הורים