בני אנוש מעולם המציאות לא היו שורדים שבועיים בישימון הזה, ותוך זמן מועט היו מתחילים לאכול זה את זה
וידבר ה' אל נוח לאמור: הנך בא אל התיבה ונתאספו אליך כל בהמה וכל חיה, לתת להן פליטה

קטגוריה:בראשית ו י

.

24
מורדו
לצערנו, שלא כמו בסיפורו של לוט, שבו שומעים אנו על מידת הכנסת האורחים שבה דבק למרות האיום של אנשי סדום עליו ועל משפחתו, דבר מסוג זה אינו מסופר על נוח
בראשית ט כד
כל מעשיו של האדם בכלל, ושל עם ישראל בפרט משפיעים על העולמות העליונים
שיחה:הייזלר
המאמר דן בחובת ההליכה לבתי דין רבניים בתחום המשפט הפרטי שבין אדם לחברו, במיוחד, כשהנתבע מעוניין בכך
יָפֶת יפת הוא הבכור באחים העיר האשורית כלח, דרומית לנינוה, קיבלה במהלך ההיסטוריה גם את השם תל נמרוד
אנסה לדלות מדברי פרשנים מוקדמים כמה אמירות, המחזקות פרשנות זו גם אם המנהרה הייתה ארוכה עשרה דורות

עשו

אורח חייו של האדם מורכב מקודש וחול.

9
בנו הצעיר של שם בן נח
התאחדו כולם וניסו לבנות מגדל, להחזיק את השמים
בראשית ט כד
תוך מספר צעדים — נהיה יותר חכמים
יפת בן נח
פרשנים שונים, שדמותו של נוח השיכור רגע לאחר המבול לא השביעה את רצונם, סברו כי 'בדורותיו' רומזת לכך שנוח לא היה ממש צדיק תמים
ב מִכֹּל הַבְּהֵמָה הַטְּהוֹרָה תִּקַּח-לְךָ שִׁבְעָה שִׁבְעָה, אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ, וּמִן-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר לֹא טְהֹרָה הִוא שְׁנַיִם, אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ מְבֻקָש מָקוֹם שֶיְשַמֵש מִדְרָךְ לְכַף הָרֶגֶל
רש"י מצטט ממסכת סנהדרין: יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי: לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום

בן למך

הם חיפשו פיתרון לבעיה כיצד להסביר להמון העם את התופעה הפלאית.

25
אביו של נח
חם בן נח
הוא נולד לפני אחיו - יעקב
ממצוות השדה
במאמר זה נסכם את חמש השנים הראשונות של הדפוס העברי, משנת רל"ה 1475 , שבה נדפס הספר העברי הראשון, ועד שנת ר"מ 1480 , שלאחריה מתחילה תקופת ההדפסה של משפחת שונצינו, שהביאו לדפוס עשרות ספרים עבריים