אתר אישי הנותן מידע על אבחונים וטיפולים במטופלים עם קשיי תפקוד ולמידה וה"ה לענין שמיעת כלי שיר במוצאי תשעה באב שיש להתיר
הגאון הרב אלחנן פרץ ראב"ד בתי הדין חוקת משפט שעל ידי קו ההלכה חתם את הכנס בהדרכה מפורטת בנושא התרופות בפסח ובירושלמי תענית פרק ד הלכה ו אמרו, רבי אבין היה צם בתשיעי ובעשירי באב, ורבי לוי היה צם ביום תשיעי ובליל עשירי עד הבוקר, מפני שלא היה בכחו לצום יותר

קו ההלכה הספרדי

וכתב המשנה ברורה סימן תקנא ס"ק לז, וסימן תקנח סק"ג וה"ה שיש להזהבר בזה שלא לרחוץ במרחץ ולספר ולכבס עד יום עשירי לאחר חצות.

19
קו ההלכה הספרדי
ועל פי האמור כתבו הטור והשלחן ערוך בסימן תקנח , שמנהג כשר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי באב וביום עשירי
ימי בין המצרים
קו ההלכה נותן מענה אנושי לכל פונה על כל שאלה בהלכה 24 שעות ביממה,וכן מענה בדיני ממונות,וכן מענה בשלום בית ע"י יועצים מומחים,ניתן לקבל הלכה יומית בתפוצה במייל רדיו קול דימונה - 24 שעות ביממה רדיו המשדר מוזיקה מכל הסוגים 24 שעות ביממה צוות הרדיו מאחל לקהל המאזינים האזנה נעימה תצוגת איפור ושיער קולקציית 2008 של המעצבת אורלי צדק כנסי עכשיו לאתר הרשמי! ואמר רבי יוחנן, אילו הייתי בדור ההוא לא הייתי קובע את הצום אלא בעשירי באב, מפני שבו נשרף רובו של ההיכל
זמני תפילות
בסיום דבריו בירך הגר"י יוסף את הרבנים שיהיה להם סיעתא דשמיא ושלא תצא תקלה תחת ידם
הגאון הרב זמיר כהן ראש ארגון הידברות וראש ישיבת היכל מאיר ביאר בהרחבה את חיוב מצוות אכילת מצה וד' כוסות הנה פסקו הטור והשלחן ערוך סימן תקנא סעיף ד שלאחר תענית תשעה באב מותר להסתפר ולכבס מיד
זמני התפילות זמני התפילות בתשעה באב ערבית ליל תשעה באב-במוצאי השבת - 20:30 שחרית א : 05:13 שחרית ב : 08:00 מנחה - יתקיים רק בשעה 19:15 ערבית מיד לאחר מנחה לא יתקיים ערבית בשעה 21:30 צום קל שחרית א: בנץ החמה קורבנות 05:10,הודו 05:20 שחרית ב: 07:30הודו שחרית ג: 07:45 קורבנות,08:00 הודו שחרית ד: 08:30 הודו מנחה א 13:15 מנחה ב: 19:29 מנחה ביום שישי 13:30 ערבית א: כמה דקות לאחר מנחה משוער 20:06 ערבית ב: 21:30 להאנה לשידור החי במספר ישיר חיייגו או חייגו שלוחה 5 ואחר כך 0 חברים שתפו הלאה לזיכוי הרבים לא ניתן להאזין לתפילות דרך הרדיו של קו ההלכה

זמני תפילות

הישיבה עוסקת בקירוב נפשות ישראל לאבינו שבשמיים.

27
ימי בין המצרים
וכן יש לדייק מדברי חזון עובדיה שם עמ' קמט ועמ' קנא והאור לציון פרק כה סעיף ב ויעויין היטב שם בסעיף ג
זמני תפילות
במעמד גדולי ישראל: רבני 'קו ההלכה הספרדי' התכנסו
אולם לדידן שאנו הולכים אחר הוראות מרן יש להקל בכל זה, ובפרט שלכל הדעות אין בזה איסור מן הדין אלא מנהג בעלמא, כל שיש ספק במנהג יש להעמידו על עיקר הדין
ועל פי האמור נראה שאף לפי מה שכתב מרן החיד"א בשו"ת יוסף אומץ סימן נו , ובמחזיק ברכה סימן תקנח סק"ב , שהנוהגים להחמיר כדברי הפוסקים שלא לומר ברכת שהחיינו על פרי חדש מיום י"ז בתמוז והלאה, נכון שיזהרו שלא לומר שהחיינו גם בליל עשירי באב וביום עשירי, שמאחר שהוא יום מר, שהיתה בו שריפת רוב ההיכל, איך נוכל לומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, והוא גמר החורבן והפורענות שבשבעה באב נכנסו האויבים לבית המקדש וחיללוהו, ובתשעה באב סמוך לערב הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל יום עשירי באב עד הערב, שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב
עידנ'ס מתוק של שוקולד — מפל שוקולד,מפלי שוקולד,מזרקת שוקולד,מזרקות שוקולד,השכרת מפל שוקולד,השכרת מפלי שוקולד,השכרת מזרקת שוקולד,השכרת מזרקות שוקולד,מכירת שוקולד מכל מקום לא נהגו כן אלא בבשר ויין אבל לא בשאר דברים כדמוכח מלשון הטור והשלחן ערוך וכמ"ש המאמר מרדכי סימן תקנח סק"ב

האם מותר לשמוע מוזיקה במוצאי תשעה באב?

באתר דרשות מפי רב הישיבה,סיקור הוצאות הישיבה ואפשרות לקחת בהם, מידע רחב ועוד.

קו ההלכה הספרדי
כתב וערך: הרב אשר שקאני שליט"א
ימי בין המצרים
ילדים עם ADHD ולקויות למידה שונים דיסלקציה למשל דרך וויסות חושי ופעילות מוטורית מתאימה אתר ישיבת מוסדות תיקון המידות
האם מותר לשמוע מוזיקה במוצאי תשעה באב?
ואע"ג שמבואר במסכת תענית כט