עצרת - שם זה אינו במקרא, אך חז"ל קראוהו כך בכל מקום
גדולה לכל דבר - חוששים מעין הרע? ולפי שיטת הגר"א, יש לקרוא במגילה כשרה כתובה על קלף ולברך על קריאתה שתי ברכות: 'על מקרא מגילה' ו'שהחיינו' הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה

זמני חג השבועות

.

לוח חופשות 2021
והכלבו כתב שנהגו לאכול דבש וחלב, שהתורה נמשלה להן כמ"ש 'דבש וחלב תחת לשונך'
האם אוכלים ארוחה חלבית בערב חג שבועות?
חזרה ללימודים: יום חמישי, כד' בתשרי, 30 בספטמבר 2021
כניסת שבת בניו יורק
ב תט, תטו מניעת דליפת גז שלהבת גז שכבתה, ודולף גז, חובה לסגור את הגז מיד, מפני חשש סכנה, ואין בזה שום מוקצה
אבל סולם שבבית העשוי לצרכי איסור וגם לצרכי היתר, כהורדת חפצים ממדף גבוה וכדומה, הרי הוא ככלי שמלאכתו להיתר וכדלהלן לוח השנה מכיל גם את תאריכי פטירתם של גדולי ישראל
פורים צילום: עיריית גבעתיים פורים תשפ"ב תחילת חופשה: יום רביעי, יג' באדר ב', 16 במרץ 2022 חזרה ללימודים: יום חמישי, ג' בתשרי, 9 בספטמבר 2021

אנציקלופדיה יהודית דעת

חזרה ללימודים: יום רביעי, י"ט בניסן, 20 באפריל 2022.

זמני חג השבועות
חג השבועות נקרא גם עצרת, יום הביכורים ויום מתן תורה
אנציקלופדיה יהודית דעת
בחג השבועות מקריבים קרבן מיוחד בבית המקדש: שתי הלחם
האם אוכלים ארוחה חלבית בערב חג שבועות?
אמנם מכבוד השבת יש להשאיר מספיק אור בכל החדרים, כדי שיוכלו למצוא את כל מבוקשם, אך לשם כך די שמגיע לכל חדר מעט אור מבחוץ