עם זאת, ישנם חוקרים המתנגדים לחלוקה זו, ורואים בדימוי סוג מסוים של מטפורה, המציינת במפורש שבין חלקיה יש קשר של דמיון עם זאת, לא די בדימוי מבריק כדי לבנות גשר זה; יש גם ליצור קשר הדוק בין הדימוי ובין המשך הדיון
בנוסף , עצם השימוש במילים מליציות דווקא , כמו מילים שמקורם בתנ"ך או במטמון התרבות והיצירה העברית לדורותיה ,יש בו כדי לעורר את הרגש לכיוון שאליו מכוונים בגרעין אריאל קיימו פרוייקט לסייע לעולים, שאתה בעצמך השתתפת בו והעברת להם שיעור

רועי אהרון רוט,

תהלים מזמור א' חלוקת המזמור לנושאים — אפשרות 1: חלוקת המזמור לנושאים — אפשרות 2: א' — ג' — הצדיק א' — ב' — ההבדל בין מעשי הצדיק למעשי הרשע ד' — ו' — הרשע ג' — ד' — הניגוד בין הצדיק לרשע ה' — ו' — הגמול לצדיקים ולרשעים הערה: הרד"ק אומר שמזמור זה מכיל בתוכו את תורת החיים של האדם, איך הוא צריך להתנהג וממה הוא צריך להתרחק והשכר והעונש על כך, ובהמשך לכך, מציין "דעת מקרא" שמזמור זה מהווה פתיחה לכל ספר תהילים - כי ספר תהילים הוא ספר של תפילות, ומזמור זה, כפי שאמרנו, מתאר מה האדם צריך לעשות כדי שתפילתו תתקבל.

17
והיה כעץ שתול על פלגי מים translation in French
זכו אורלי ויענקל'ה היקרים שנשמה זו תופקד בידיהם ח"י שנים, והשיבוה לצור עולמים בקדושה ובטהרה
דימוי
זכה רועי אהרן רוט הי"ד וזכו חבריו הקדושים, שעסקו בתורה ביומם האחרון ולא עוד אלא שיצאה נשמתם בעת שעסקו בתורה
קטגוריה:תהלים א ג
העוצמה שבשקט שלך, הצנעה והיראה
אך רק גופך באדמה בני, מונח רק הוא בדממה וביגון- שם הוא נח! מצבעי היסוד של החימר המוקצף תוכלו ליצור אינספור גוונים יפים היית לנו גיל וחדווה, מורה דרך לכל סובביך- בחוזקך הפנימי ובאמונתך הקדושה
כוחך הפיזי, אף פעם לא היווה עבורך מקור גאווה, או תוקפנות מאוסה ונענע לו הקב"ה בראשו ואמר לו: זו אינה טעות, כך עלתה מלפני שנשמת מלאך זו תרד לעולם ותתקן את עמוד התפילה

קטגוריה:תהלים א ג

כותבים את הפסוק בעזרת צבע פאפי.

28
קטגוריה:ירמיהו יז ח
ומחצית נצטרפה למחצית והיו לשמונה שקלי כסף צרוף, ועלתה נשמתם כאחד בעת שהיו צורפים בכסף טהור, בתורה הקדושה
דימוי
יצירת העלווה: מערבבים מעט חימר מוקצף ירוק עם צהוב
הלכתי
והנה, נפש האיש הזה שתולה על " פלגי מים" אחוזה ונטועה בבחינה הנק' הנקראת תורת ה', היא סודה