מחפשת נואשות אחר אקורדים לשירים של פרחי מיאמי
אנאליזה מה קורה אם מישהו אומר משהו לפניי? Am מהרה, מהרה ה' אלוקינו ……

מוזיקל

ימלוך ה' לעולם אלוקיך ציון לדור ודור הללויה ואתה קדוש יושב תהילות ישראל קל נא".

20
השפה העברית
מתוך זה להדגיש את ערך החברות
שירון אקורדים
אקורדים אני ואתה
Em אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא B
ולבסוף למצוא את הקשר בין כל התמונות

300 שירים בעזרת שלושה אקורדים?

.

300 שירים בעזרת שלושה אקורדים?
אקורדים אני ואתה
בסרטון של אותה להקה, הם מנגנים 36 שירי פופ מוכרים מאוד, שמכילים את אותו מבנה אקורדים בסיסי
מערך שיעור שינוי חברתי